Juridische informatie

LIJKE INFORMATIE www.routedesgrandesalpes.com

SITEUitgever
Grandes Itinérances SAS

Société par actions simplifiée

SIRET nr. 89251400100015
Maatschappelijke zetel:
Activiteitenterrein Annecy La Ravoire
Impasse de la Ravoire
74370 EPAGNY METZ-TESSY

Publicatie Directeur:

Mr Lionel Terrail, Voorzitter

EDITORIAAL ONTWERP EN ANIMATIE
Grandes Itinérances SAS

CONTACT ONS

GRAFISCH ONTWERP & TECHNISCHE REALISATIE
Moustic Multimedia

2, avenue du Commandant Lysiack
17440 AYTRE (La Rochelle Zuid)
FRANKRIJK
Tel : 05 46 41 47 87

http://www.moustic.biz/

CARTOGRAFIE

© OpenStreetMap medewerkers
https://www.openstreetmap.org/copyright/fr

HOSTING

De website host is SCALEWAY

Hoofdkantoor: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs

CONFIDENTIELITEIT - PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die op de website www.routedesgrandesalpes.com worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij herinneren u eraan dat u het recht hebt op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van alle gegevens die op u betrekking hebben (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978)

.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Grandes Itinérances SAS
Parc d'Activités Annecy La Ravoire
Impasse de la Ravoire
74370 EPAGNY METZ-TESSY

verantwoordelijkheid

Grandes Itinérances SAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor elke gebeurtenis die wordt gekwalificeerd als overmacht, in overeenstemming met de jurisprudentie.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Grandes Itinérances SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

Grandes Itinérances SAS biedt geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt verspreid. Grandes Itinérances SAS kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers of derden zouden kunnen lijden als gevolg van de op de site gepubliceerde informatie, en meer in het algemeen als gevolg van de raadpleging en het gebruik van de site. De prijzen worden louter ter informatie gegeven.

Grandes Itinérances SAS kan in het kader van deze voorwaarden niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die gebruikers of derden zouden lijden en die zou kunnen voortvloeien uit de op de site verspreide informatie over vakantieaanbiedingen of uit een commerciële relatie die werd aangegaan met de dienstverleners die instaan voor de commercialisering van deze aanbiedingen. Grandes Itinérances SAS oefent geen enkele controle uit op de sites die verbonden zijn met de Site door middel van hyperlinks en wijst alle verantwoordelijkheid af voor deze sites en hun inhoud.

.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.routedesgrandesalpes.com, inclusief downloadbare documenten, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Grandes Itinérances SAS en/of zijn partners zijn de exclusieve houders van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot zowel de structuur als de inhoud van de website www.routedesgrandesalpes.com wereldwijd. Bijgevolg mag u in geen enkel geval of op geen enkele manier de elementen die op de site worden weergegeven en de hele site of een deel ervan reproduceren, vertegenwoordigen, verdelen, wijzigen of in licentie geven zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Grandes Itinérances SAS.

TERM

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de door Grandes Itinérances SAS aangeboden diensten online staan op de website www.routedesgrandesalpes.com.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil, en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt de bevoegdheid toegewezen aan de bevoegde Franse rechtbanken.

persoonsgegevens gebruiker

Toegang tot bepaalde inhoud op de website www.routedesgrandesalpes.com vereist dat gebruikers ons persoonlijke gegevens over zichzelf verstrekken.

Deze informatie en de aard ervan worden aangegeven op de pagina van de site waarop deze informatieverzoeken staan.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de website routedesgrandesalpes.com, een cookie kan worden geïmplanteerd in zijn computer. Een cookie maakt het niet mogelijk de gebruiker te identificeren. In het algemeen registreert het informatie met betrekking tot de navigatie van de computer van de gebruiker op de site (de geraadpleegde pagina's, de datum en tijd van raadpleging) die kan worden gelezen tijdens latere bezoeken.
De gebruiker kan op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van cookies. Gebruikers kunnen weigeren cookies te accepteren, of gewaarschuwd worden voordat ze cookies accepteren, door hun computer als volgt te configureren:

Voor Microsoft Internet Explorer 6 en hoger:
1. Selecteer het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties"
. 2. Klik op de tab "Vertrouwelijkheid"
. 3. Selecteer het gewenste niveau met de schuifbalk of klik op de knop "Geavanceerd" om uw cookiebeheer te personaliseren

.

Voor Firefox:
1. Kies het menu "Extra" > "Opties"
. 2. Klik op "Privacy"
. 3. Rubriek "Cookies"

Voor Opera:
1. Kies het menu "Bestand" > "Voorkeuren"
. 2. Privacy

Voor Google Chrome:
1. Klik op het moersleutelpictogram in de werkbalk van de browser.
2. Selecteer "Opties" (Voorkeuren op Mac en Linux, Instellingen op een Chromebook).
3. Selecteer de tab "Geavanceerde Opties".
4. Klik op de "Inhoud instellingen" optie in de "Privacy" sectie.
5. In het dialoogvenster "Inhoud instellingen" dat verschijnt, klikt u op de tab "Cookies".

Voor Safari:
1. Kies "Voorkeuren", klik dan op "Privacy" om de geaccepteerde cookies en websitegegevens te definiëren.
2. Selecteer een optie met betrekking tot "Cookies en websitegegevens".